admin

Voedselwinkel

Tijdens de RTG van 8 september hebben we aangegeven dat wij als Sociaal Maas en Waal ‘een motie’ willen indienen. Een motie over Armoedebeleid, die breder is dan alleen de Voedselwinkel.

Uw raad vond ons de vorige keer niet concreet genoeg. U had het gevoel dat we er echt van alles bijhaalden. Dit klopt in zekere zin ook. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen en om dat mogelijk te maken moeten we ‘Armoede’ aanpakken, en niet alleen praten over de Voedselwinkel.

De overige partijen in de raad van Druten: Kernachtig Druten, Dorpslijsten Horssen, Afferden en Puiflijk Druten Zuid en Welzijn Druten vonden het niet nodig de motie hierover te steunen.

Laat ik beginnen met aan te geven dat er op dit moment 1,3 miljoen mensen in Nederland zijn die onder de armoedegrens leven. Al deze mensen zouden gebruik mogen maken van de Voedselwinkel..

Gemeentelijk geld voor extra kunstgrasveld DIO

Het voorstel om hiervoor € 175.000 aan DIO te geven ,werd in de raad breed gesteund.
Alleen SMW heeft hier tegen gestemd.
Waarom?

  1. Privatisering in 2013:alle verenigingen kregen nog 1 x geld van de gemeente en moesten zichzelf gaan bedruipen. Inhoudelijk verschuiving van beleid ten gunste van 1 club.
  2. Voor DIO wordt een uitzondering gemaakt; niet fair t.o.v. andere verenigingen
  3. Doe eerst onderzoek naar ALLE verenigingen voordat je een uitzondering maakt.
  4. De financiële situatie van de gemeente is verre van rooskleurig. In de perspectiefnota zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden en dan is nu dit geld al uitgeven een slechte zaak.