Speerpunten

Gelijke kansen: onze speerpunten

1. Sociaal
    – Armoede verdwijnt te beginnen in de gemeente Druten, mensen die hun energie rekenen niet kunnen betalen worden geholpen.
2. Wonen
    – Meer (sociale) huurwoningen, ook in de dorpen, en geen speculatie bij koopwoningen.
3. Onze dorpen
    – Elk dorp heeft goede voorzieningen: een eigen dorpshuis, school en buurtsuper, etc.
4. Onderwijs
    – Extra begeleiding voor kinderen met leerachterstanden, meer bewegingsonderwijs en cultuureducatie.
5. Onze jeugd.
    – Er komt een kinder- en jongeren gemeenteraad.
6. Ouderen
    – Alle gebouwen zijn gemakkelijk toegankelijk, Druten is een dementie vriendelijke gemeente
7. Werkgelegenheid
    – Afspraken met bedrijven/organisaties voor de inzet van mensen met een beperking en migranten.
8. Duurzaamheid
    – Regionale energieparken met zonneweiden en windmolens.
9. Milieu
    – Het zwerfafval moet verdwijnen, in de wijken minder stenen en meer groen.
10. Veiligheid
    – Actieve preventie van drank, rook en drugsgebruik
11. (Openbaar) vervoer
    – Uitbreiding netwerk van (snelle) fietspaden en openbaar vervoer.