Onze mensen

We stellen ons graag aan u voor

Sociaal Maas en Waal is een team van progressieve denkers en doeners. Samen bouwen we aan een regio waar iedereen naar elkaar omkijkt.

Steeds vaker hoorden we de roep om een nieuw geluid, links van het politieke midden. Met meer oog voor onze kwetsbare inwoners. Leden en sympathisanten van de PvdA, GroenLinks en D66 vormen sinds 2013 samen de partij Sociaal Maas en Waal. Samen hebben we de grondbeginselen opgesteld. De waarden die ons verbinden en waar we binnen het Land van Maas en Waal met hart en ziel aan werken.

In 2016 zijn de twee progressieve partijen in  West Maas en Waal en Druten gefuseerd en gaan samenwerken als Sociaal Maas en Waal. Sindsdien trekken we waar mogelijk samen op. Samen sterk, met oog voor elkaar!

Onze raadsleden in de gemeente Druten

Carl Dolmans

Raadslid

Ik ben 39 jaar, getrouwd en vader van een zoon. Sinds 2013 wonen we in Druten, midden in het centrum. Ik werk bij Hendriks Coppelmans in Oss als ‘Directeur nieuwbouw’. Mijn wens om de politiek in te gaan heeft te maken met de invloed op het sociale beleid in de gemeente. Mijn focusgebieden liggen op ‘wonen’, ‘circulaire economie’, ‘duurzame energie’ en ‘economie / financiën’. De komende vier jaar kan ik, vanuit een positief kritische houding, werken aan een veilige, sociale en duurzame gemeente!

Jeroen Mooren

Raadslid

Ik ben 43 jaar en woonachtig in Druten, samen met mijn gezin. In het dagelijks leven werk ik in het Radboudumc, waar ik kankeronderzoek doe. Daarnaast heb ik nevenfuncties, waaronder lid van de OR van het Radboudumc en bestuurslid van de bedrijfsledengroep (BLG) van de FNV voor het Radboudumc. Sinds 2012 ben ik politiek actief, in december 2020 ben ik overgestapt van SP naar PvdA.  Gezondheidszorg, moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. En je moet kunnen wonen in een betaalbaar huis. Biodiversiteit is ook een belangrijk onderwerp, mede door klimaatverandering verdwijnt er flora en fauna.

Gijs Haerkens

Burgerlid

Woont samen met: Josine, Keet (onze poes) en binnenkort een kleine jongen.
Leeftijd: 31, werkzaamheden: verbetermanager Parkinsonzorg Radboudumc
Hobby: Bergsport, kamperen, hardlopen, bierbrouwen, lezen
Ik ben actief in SMW omdat:
Ik geloof sterk in progressieve politiek die er is voor alle mensen. In de gemeente Druten is SMW de partij die deze visie naar mijn gevoel het beste uitdraagt. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van mijn generatie zichtbaar zijn in de lokale politiek omdat veel van de huidige crises hen in het bijzonder aangaan. Ik ben nieuwsgierig ingesteld en benieuwd hoe lokale besluitvorming tot stand komt en bij kan dragen aan een eerlijke en groene gemeente. Mijn persoonlijke missie is daarbij om ervoor te zorgen dat politiek meer gaat leven door niet over mensen te praten maar met mensen. SMW geeft mij de kans om hieraan bij te dragen.
Ik vind politiek belangrijk omdat:
Het vertrouwen in de politiek is historisch laag en ik denk dat weinig mensen voelen dat de politiek voldoende aansluit op hun dagelijkse leefwereld. Dat is ontzettend zonde want juist in deze tijd met al zijn onzekerheden geloof ik dat politiek er voor mensen kan en moet zijn. Niet zozeer omdat de politiek alle zorgen weg kan nemen maar wel omdat de politiek ervoor kan zorgen dat mensen optimaal worden geholpen om met deze onzekerheden om te gaan. Het is fantastisch dat we een systeem hebben waarin dat kan en er mensen zijn die zich hiervoor inzetten.

Onze raadsleden in de gemeente West Maas en Waal

Piet Donkers

Raadslid/fractievoorzitter

Van 2014 tot 2018 was ik actief als fractievolger en vanaf 2018 zit ik namens Sociaal Maas en Waal in de gemeenteraad.

Na 42 jaar als leerkracht te hebben gewerkt, ben ik in 2018 met vervroegd pensioen gegaan. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren veel tijd en energie kunnen stoppen in mijn taak als raadslid. En dit is nodig want de gemeente beslist heel veel voor zijn inwoners. Worden de juiste woningen gebouwd? Worden mensen waarbij het even tegenzit goed geholpen? Spannen wij ons voldoende in om alle inwoners mee te nemen bij de verduurzaming? Luisteren wij goed naar onze inwoners?

Ook de komende bestuursperiode wil ik mij inzetten voor uw belangen!

Ton Hooijmans

Raadslid

Ik ben 63 jaar en woon bijna mijn hele leven in Wamel. Als productiemanager werkte ik 31 jaar bij Unilever. Daarnaast heb ik, samen met mijn vrouw, bijna 25 jaar een zorgkoeienhouderij gerund in de polder.

Sinds drie jaar ben ik fractievolger voor SMW. Ik heb in deze periode geleerd dat we in een prachtige gemeente wonen, maar dat we op een aantal punten best nog kunnen verbeteren. Ik vind een open en transparante gemeente waar we allemaal gelijke kansen hebben erg belangrijk. Daarnaast zet ik me in voor een circulaire economie, jeugdzorg, jongerenbeleid, biodiversiteit en een schone leefomgeving, want onze openbare ruimte is de huiskamer van ons allemaal.

Onno Siegers

Fractieondersteuner

Hoe we verschil maken

West Maas en Waal
We kunnen in West Maas en Waal het verschil maken in de gemeentelijke politiek door:
  • in te zetten op meer groen en een betere bescherming van de mooie, unieke natuur. We ontwikkelen een langetermijnvisie voor een groener beleid. Het is aan onze generatie om dit op te lossen en we hebben haast.
  • het accent in de woningbouw te leggen bij betaalbaar en duurzaam. Mensen hebben recht op een leefbare wijk.
  • nog meer de onderlinge samenwerking te zoeken
Druten
We kunnen in Druten het verschil maken in de gemeentelijke politiek door:
  •  met alle gemeenten in Maas en Waal en omliggende gemeenten een gezamenlijke woonvisie te maken. Dit maakt wonen weer bereikbaar voor iedereen. 
  • Juist in het onderwijs verdienen onze kinderen gelijke kansen. Meer aandacht voor achterstanden en talentontwikkeling.
  • Er komt in 2022 landelijk € 1,6 miljard euro extra vrij voor jeugdzorg. Zorg dat alle jeugd ook in onze regio op tijd passende hulp krijgt. 

Ons bestuur

Frans Diekstra

Al weer enkele jaren ben ik als sociaal-liberaal democraat betrokken bij Sociaal Maas en Waal en heb ik diverse “klussen” gedaan voor de partij. Van origine ben ik IT-manager met als specialisme het data-management . Ik heb steeds voornamelijk voor organisaties in het hoger onderwijs gewerkt en ook wel lesgegeven in projectmanagement voor hogerejaars studenten en onderwijsmanagers. Zo ergens in 1979 ben ik getrouwd met Marie-José Lampe en we hebben twee kinderen die inmiddels al dik in de dertig zijn. Gelukkig zijn we ook opa en oma.

In de laatste algemene ledenvergadering van SMW is een nieuwe aanpak van het bestuur voorgesteld en aangezien die redelijk overeenkomt met de wijze waarop ik altijd gewerkt heb (faciliterend en niet directief) lijkt het me een goed om weer een bijdrage te leveren aan onze politieke partij.
Ik denk dat we met het nieuwe bestuur in staat zullen zijn om de afdelingen zo te ondersteunen en te ontzorgen dat ze (blijven) bloeien en een aantrekkelijk politiek alternatief zijn voor de lokale politiek in Maas en Waal.

Jos Vos

Al twee  ben jaar ben ik nu met pensioen. Voor die tijd heb ik 44 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs in Druten. Eerst als docent handvaardigheid. Later als docent informatica en applicatiebeheerder van leerling administratie pakketten. De laatste 16 jaar helaas met de gevolgen van MS. Wij hebben een zoon en dochter en twee kleinkinderen. Om die kleintjes te bezoeken  moeten we helaas steeds naar Engeland.

Al een behoorlijk aantal jaren onderhoud ik de diverse versies van SMW en voorheen van Akkoord 94. Ik vind het noodzakelijk dat er in een gemeente naast de dorpslijsten, die relatief vooral bezig zijn met eigen dorpsbelangen, het noodzakelijk is dat er vanuit sociaal democratisch visie meer gekeken wordt naar het algemeen belang van een gemeente en zelfs van de regio.
Het bestuur is de laatste jaren qua leden niet evenwichtig verdeeld over de verschillende afdelingen.
Met de vernieuwde HHR is het ook noodzakelijk dat ook de afdeling Druten straks vertegenwoordigd is in het bestuur. Vandaar dat ik als bestuurslid mezelf aangemeld heb.

 

Leo Kros

Ik ben geboren en opgegroeid in Dordrecht. In 1988 zijn mijn partner, ik en onze 4 kinderen in Beneden-Leeuwen komen wonen.

Na ruim 40 jaar in de zorg gewerkt te hebben ben ik in 2018 gepensioneerd.

Ik wil me graag inzetten voor een duurzaam, actief en zorgzaam (West) Maas en Waal. Hoop dat de politieke standpunten van  Sociaal Maas en Waal de komende jaren gerealiseerd worden en we een nog mooier en leefbaarder Maas en Waal realiseren.