Onze mensen

We stellen ons graag aan u voor

Sociaal Maas en Waal is een team van progressieve denkers en doeners. Samen bouwen we aan een regio waar iedereen naar elkaar omkijkt.

Steeds vaker hoorden we de roep om een nieuw geluid, links van het politieke midden. Met meer oog voor onze kwetsbare inwoners. Leden en sympathisanten van de PvdA, GroenLinks en D66 vormen sinds 2013 samen de partij Sociaal Maas en Waal. Samen hebben we de grondbeginselen opgesteld. De waarden die ons verbinden en waar we binnen het Land van Maas en Waal met hart en ziel aan werken.

In 2016 zijn de twee progressieve partijen in  West Maas en Waal en Druten gefuseerd en gaan samenwerken als Sociaal Maas en Waal. Sindsdien trekken we waar mogelijk samen op. Samen sterk, met oog voor elkaar!

Onze raadsleden in de gemeente Druten

Dini Uitdehaag

Raadslid

Ik ben 69 jaar en zit sinds 10 jaar in de gemeenteraad in Druten. Ik ben werkzaam geweest bij zorginstellingen en  heb ervaren hoe belangrijk het  is om te kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van hulp en zorg. In je eigen dorp kunnen blijven wonen, speelt daarbij een grote rol.

Om onze woningen te kunnen verduurzamen is het gebruik van zonnepanelen en aanbrengen van isolatie een goede stap. Ruimere subsidies moeten zorgen dat iedereen kan profiteren.

 

Carl Dolmans

Raadslid

Ik ben 39 jaar, getrouwd en vader van een zoon. Sinds 2013 wonen we in Druten, midden in het centrum. Ik werk bij Hendriks Coppelmans in Oss als ‘Directeur nieuwbouw’. Mijn wens om de politiek in te gaan heeft te maken met de invloed op het sociale beleid in de gemeente. Mijn focusgebieden liggen op ‘wonen’, ‘circulaire economie’, ‘duurzame energie’ en ‘economie / financiën’. De komende vier jaar kan ik, vanuit een positief kritische houding, werken aan een veilige, sociale en duurzame gemeente!

Jeroen Mooren

Fractieondersteuner

Ik ben 43 jaar en woonachtig in Druten, samen met mijn gezin. In het dagelijks leven werk ik in het Radboudumc, waar ik kankeronderzoek doe. Daarnaast heb ik nevenfuncties, waaronder lid van de OR van het Radboudumc en bestuurslid van de bedrijfsledengroep (BLG) van de FNV voor het Radboudumc. Sinds 2012 ben ik politiek actief, in december 2020 ben ik overgestapt van SP naar PvdA.  Gezondheidszorg, moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. En je moet kunnen wonen in een betaalbaar huis. Biodiversiteit is ook een belangrijk onderwerp, mede door klimaatverandering verdwijnt er flora en fauna.

Onze raadsleden in de gemeente West Maas en Waal

Piet Donkers

Raadslid/fractievoorzitter

Van 2014 tot 2018 was ik actief als fractievolger en vanaf 2018 zit ik namens Sociaal Maas en Waal in de gemeenteraad.

Na 42 jaar als leerkracht te hebben gewerkt, ben ik in 2018 met vervroegd pensioen gegaan. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren veel tijd en energie kunnen stoppen in mijn taak als raadslid. En dit is nodig want de gemeente beslist heel veel voor zijn inwoners. Worden de juiste woningen gebouwd? Worden mensen waarbij het even tegenzit goed geholpen? Spannen wij ons voldoende in om alle inwoners mee te nemen bij de verduurzaming? Luisteren wij goed naar onze inwoners?

Ook de komende bestuursperiode wil ik mij inzetten voor uw belangen!

Ton Hooijmans

Raadslid

Ik ben 63 jaar en woon bijna mijn hele leven in Wamel. Als productiemanager werkte ik 31 jaar bij Unilever. Daarnaast heb ik, samen met mijn vrouw, bijna 25 jaar een zorgkoeienhouderij gerund in de polder.

Sinds drie jaar ben ik fractievolger voor SMW. Ik heb in deze periode geleerd dat we in een prachtige gemeente wonen, maar dat we op een aantal punten best nog kunnen verbeteren. Ik vind een open en transparante gemeente waar we allemaal gelijke kansen hebben erg belangrijk. Daarnaast zet ik me in voor een circulaire economie, jeugdzorg, jongerenbeleid, biodiversiteit en een schone leefomgeving, want onze openbare ruimte is de huiskamer van ons allemaal.

Anja Koornstra

Fractieondersteuner

Ik woon sinds 2008 in Dreumel, samen met Marjo. Ik heb gewerkt in de publieke gezondheidszorg als beleidsmedewerker, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de GGD in Utrecht. Nu werk ik bij de vereniging van GGD’en, GGD GHOR Nederland, en houd ik me bezig met eerlijke kansen voor gezondheid.

Ik was actief voor de PvdA in Utrecht. Na mijn verhuizing was ik in 2013 één van de mensen die Sociaal Maas en Waal heeft opgericht. Omdat ik enorm geniet van dit mooie gebied, maar me ook realiseer dat er sociaal en duurzaam beleid voor nodig is om dat zo te houden.

Hoe we verschil maken

West Maas en Waal
We kunnen in West Maas en Waal het verschil maken in de gemeentelijke politiek door:
  • in te zetten op meer groen en een betere bescherming van de mooie, unieke natuur. We ontwikkelen een langetermijnvisie voor een groener beleid. Het is aan onze generatie om dit op te lossen en we hebben haast.
  • het accent in de woningbouw te leggen bij betaalbaar en duurzaam. Mensen hebben recht op een leefbare wijk.
  • nog meer de onderlinge samenwerking te zoeken
Druten
We kunnen in Druten het verschil maken in de gemeentelijke politiek door:
  •  met alle gemeenten in Maas en Waal en omliggende gemeenten een gezamenlijke woonvisie te maken. Dit maakt wonen weer bereikbaar voor iedereen. 
  • Juist in het onderwijs verdienen onze kinderen gelijke kansen. Meer aandacht voor achterstanden en talentontwikkeling.
  • Er komt in 2022 landelijk € 1,6 miljard euro extra vrij voor jeugdzorg. Zorg dat alle jeugd ook in onze regio op tijd passende hulp krijgt. 

Ons bestuur

Onno Siegers

Samen met mijn vrouw en kinderen woon ik in Beneden-Leeuwen. Ik werk als gespecialiseerd verpleegkundige bij een medische speciaalzaak.

Dagelijks word ik geconfronteerd met de gevolgen van politieke keuzes; dit motiveert mij om het leven in Maas en Waal goed te houden.
Vanuit mijn maatschappelijke belangstelling ben ik acht jaar voorzitter van de Wmo-adviesraad West Maas en Waal geweest. 

Binnen het bestuur richt ik me op de regionale samenwerking met partijen uit Maas en Waal. 

Anja Koornstra

Ik woon sinds 2008 in Dreumel, samen met Marjo. Ik heb gewerkt in de publieke gezondheidszorg als beleidsmedewerker, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de GGD in Utrecht. Nu werk ik bij de vereniging van GGD’en, GGD GHOR Nederland, en houd ik me bezig met eerlijke kansen voor gezondheid.

Ik was actief voor de PvdA in Utrecht. Na mijn verhuizing was ik in 2013 één van de mensen die Sociaal Maas en Waal heeft opgericht. Omdat ik enorm geniet van dit mooie gebied, maar me ook realiseer dat er sociaal en duurzaam beleid voor nodig is om dat zo te houden.

Leo Kros

Ik ben geboren en opgegroeid in Dordrecht. In 1988 zijn mijn partner, ik en onze 4 kinderen in Beneden-Leeuwen komen wonen.

Na ruim 40 jaar in de zorg gewerkt te hebben ben ik in 2018 gepensioneerd.

Ik wil me graag inzetten voor een duurzaam, actief en zorgzaam (West) Maas en Waal. Hoop dat de politieke standpunten van  Sociaal Maas en Waal de komende jaren gerealiseerd worden en we een nog mooier en leefbaarder Maas en Waal realiseren.

Maikel Rubens

kandidaat bestuurslid

Geboren in Nijmegen, sinds 1999 inwoner van Boven-Leeuwen, werkzaam als advocaat, getrouwd met Linda en vader van drie volwassen kinderen.

In het verleden was ik secretaris van Stichting Voormekaar, actief in de medezeggenschap op school en in de kerkenraad van de protestante gemeente West Maas en Waal. Ik ben al 20 jaar betrokken bij Park Groenewoud in Boven-Leeuwen en sinds 2016 actief bij Bep (Boveneinds platform). En ik steun mensen met problemen bij het juridisch spreekuur in Maas en Waal, wat ik heb helpen opzetten.

Ik wil me inzetten voor het verbeteren van de groene en sociale ambities in West Maas en Waal, met nauwe banden met de andere gemeenten in onze regio.