Speerpunten WMW

1. Sociaal

– Wij willen geen armoede meer in West Maas en Waal.

2.  Wonen

– Er is ruimte genoeg, dus willen wij  passende en betaalbare woonruimte voor al onze inwoners.

3.  Klimaat

– Verbeter het klimaat, begin bij jezelf. Wij zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen.

4.  Veiligheid

– Wij zetten in op buurtpreventie. De leefomgeving is de huiskamer van ons allemaal, jong en oud.

5. Zorg

– We stimuleren samenwerking zodat de zorg overzichtelijk en dichtbij is.

6. Goed bestuur

– Bij ons word je als inwoner gezien en gehoord. We houden het bestuur scherp.

7.  Onze dorpen in de regio

– De vele mooie dorpen maken samen het land van Maas en Waal. Wij gaan daarom voor samenwerking in deze regio.