Nieuws WMW

Definitieve privacy beleid SMW

   Privacybeleid Sociaal Maas en Waal

Lintje voor Maikel voor zijn verdiensten aan de gemeenschap! Maar ook voor SMW.

In MFA D’n Dulper in #BovenLeeuwen kreeg Maikel Rubens voor zijn bijzondere verdiensten een lintje van burgemeester Vincent van Neerbos. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij bedanken Maikel van harte voor zijn inzet en feliciteren hem met deze onderscheiding!

Maikel Rubens is sinds 1977 als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen. Vanaf 1992 is hij bestuurslid van deze Stichting, en sinds 2007 penningmeester. Behalve het onderhouden van contacten met betrokken partijen en het verzorgen van de financiën, is de heer Rubens ook creatief en praktisch betrokken bij de intocht. Zo neemt hij al tientallen jaren de rol van Praatjespiet voor zijn rekening.

Van 1999 tot 2011 was hij voorzitter in het bestuur van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, waarvan verschillende jaren als voorzitter. Nog steeds ondersteunt hij het huidige kerkbestuur en helpt gemeenteleden bij juridische vragen.

Vanaf 1998 is de Maikel Rubens betrokken bij de kindervakantieweek in Boven-Leeuwen en in 2008 leidde dit tot de oprichting van Stichting Leefbaarheid Boven-Leeuwen (inmiddels BEP). Tussen 2008 en 2015 was hij penningmeester van deze stichting, vanaf 2015 is hij er secretaris. Hij is sinds 2010 coördinator voor de uitleen van materialen die alle verenigingen in het dorp kunnen gebruiken. Tussen 2008 en 2011 ontwikkelde Maikel Rubens samen met twee medebestuursleden een groene plek in het dorp: Leefpark Groenewoud. Vanaf de opening van het park in 2011 houdt hij zich bezig met de coördinatie van de groenploeg en het onderhouden van het park.

Vanaf 2013 is de heer Rubens actief bij de lokale politieke partij Sociaal Maas en Waal. Niet alleen is hij politiek betrokken, ook zet hij zich in voor allerlei initiatieven die erop gericht zijn om in contact te komen met inwoners.

In 2015 heeft de hij het initiatief genomen tot het oprichten van een gratis juridisch spreekuur voor inwoners van Maas en Waal, met name voor mensen met een laag inkomen.

In 2018 was Maikel Rubens initiator tot de oprichting van een huiskamer in het dorpshuis die gebruikt wordt voor allerlei initiatieven en als ontmoetingsplek voor inwoners van alle leeftijden.

Deelnemer Antorita vertelt n.a.v. Burgerberaad Klimaat Gelderland

Antorita wil haar kleinkinderen niet achterlaten met de klimaatproblemen en hoopt door haar deelname aan het burgerberaad een kleine steen bij te dragen.

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

Armoedebeleid

Inwoners voor de lange termijn steunen.

Afgelopen woensdag werd er in de gemeenteraad van West Maas en Waal vergaderd over de plannen voor 2023. Hierbij werden door de verschillende partijen voorstellen gedaan voor het nemen van nieuwe maatregelen.
Sociaal Maas en Waal diende ook twee voorstellen in , waarvoor wij helaas geen steun voor kregen van de FD en het CDA .

Met het eerste voorstel wilde SMW een grotere groep inwoners gebruik laten maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Dit was reeds de derde keer in ons bestaan dat wij als partij een dergelijk voorstel indienden. Nu zijn die mogelijkheden er voor mensen met een inkomen tot 110 % van het minimum. SMW stelde voor om dat ook mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 120 % van het minimum.
FD en CDA kwamen met een soort gelijk voorstel en aangezien de meeste stemmen gelden wist men op voorhand dat het voorstel van SMW naar de prullenbak kon.
Jammer, want het voorstel van de FD geldt slechts voor één jaar en daarbij worden duurzame goederen zoals een tv, wasmachine of laptop uitgesloten.
SMW had liever gezien dat er was gekozen voor een structurele regeling, zodat deze mensen voor de lange termijn echt worden geholpen.

Het tweede voorstel van SMW betrof het verlagen van de hondenbelasting. De hondenbezitter wordt namelijk veel te hoog belast. In 2021 werd nog geen 30.000 euro uitgegeven, terwijl er 90.000 euro aan belasting werd geheven. Dit terwijl het gemeentebeleid er naar streeft, dat diensten kostendekkend moeten zijn. Samen met De VVD diende SMW daarom een motie in om dit te gaan veranderen. Wethouder Van Gelder kon zich vinden in dat voorstel, maar toch schoten FD en CDA het voorstel af.

Een voorstel van FD en CDA om voor noodlijdende verenigingen de energierekening te gaan betalen leidde ook tot discussie. Op de eerste plaats omdat er geen budget voor was meegenomen. SMW wees er op dat het de FD was die nog niet zolang geleden bezuinigde op de subsidies voor verenigingen. SMW daarentegen hamert er al jaren op om met hulp van de gemeente de maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken. Dé oplossing voor een hoge energierekening. In deze vergadering stelde SMW voor om alle verenigingen een renteloze lening beschikbaar te stellen om de accommodatie energieneutraal te kunnen maken. Helaas werd ook in deze niet voor een oplossing gekozen voor de lange termijn.
Besturen is vooruit zien.