Raadsvergadering 4 juli 2024

Betogen SMW schudden college en coalitie wakker !

Waar de FD anderen de schuld probeerde te geven van het niet bouwen van woningen in de kleine kernen, wees SMW naar de FD dat al tientallen de macht heeft in West Maas en Waal. De FD wees naar woningbouwvereniging, de provincie en de projectontwikkelaars als schuldigen voor het niet bouwen van woningen in de kleine kernen. Het vergat hierbij dat de gemeente gaat over het afgeven van bouwvergunningen en de FD alle voorstellen van het college altijd heeft goedgekeurd. Dit maakt hen dus verantwoordelijk voor het enkel bouwen voor woningen in Beneden Leeuwen.
Verder gaf de burgemeester aan dat de organisatie het collegeprogramma niet kan waarmaken. De basis is niet op orde. Het collegeprogramma werd pas in 2023 gepresenteerd. Dit betekent dat heel veel activiteiten uit het programma niet, of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Er werden maar liefst 29 activiteiten uit 2023 doorgeschoven naar 2024. De vraag hierbij is of deze activiteiten in 2024 wel kunnen worden gerealiseerd. Los van de financiën om zaken uit te voeren, zou er ook voor ruim 2 miljoen in personeel moeten worden geïnvesteerd.

Wat SMW betreft de hoogste tijd om als organisatie te gaan opschalen door op te gaan in één gemeente Maas en Waal.

Vriendelijke groet,
Piet.