Nieuws WMW

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

Nieuwjaar Meer lezen »

Armoedebeleid

Inwoners voor de lange termijn steunen.

Afgelopen woensdag werd er in de gemeenteraad van West Maas en Waal vergaderd over de plannen voor 2023. Hierbij werden door de verschillende partijen voorstellen gedaan voor het nemen van nieuwe maatregelen.
Sociaal Maas en Waal diende ook twee voorstellen in , waarvoor wij helaas geen steun voor kregen van de FD en het CDA .

Met het eerste voorstel wilde SMW een grotere groep inwoners gebruik laten maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Dit was reeds de derde keer in ons bestaan dat wij als partij een dergelijk voorstel indienden. Nu zijn die mogelijkheden er voor mensen met een inkomen tot 110 % van het minimum. SMW stelde voor om dat ook mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 120 % van het minimum.
FD en CDA kwamen met een soort gelijk voorstel en aangezien de meeste stemmen gelden wist men op voorhand dat het voorstel van SMW naar de prullenbak kon.
Jammer, want het voorstel van de FD geldt slechts voor één jaar en daarbij worden duurzame goederen zoals een tv, wasmachine of laptop uitgesloten.
SMW had liever gezien dat er was gekozen voor een structurele regeling, zodat deze mensen voor de lange termijn echt worden geholpen.

Het tweede voorstel van SMW betrof het verlagen van de hondenbelasting. De hondenbezitter wordt namelijk veel te hoog belast. In 2021 werd nog geen 30.000 euro uitgegeven, terwijl er 90.000 euro aan belasting werd geheven. Dit terwijl het gemeentebeleid er naar streeft, dat diensten kostendekkend moeten zijn. Samen met De VVD diende SMW daarom een motie in om dit te gaan veranderen. Wethouder Van Gelder kon zich vinden in dat voorstel, maar toch schoten FD en CDA het voorstel af.

Een voorstel van FD en CDA om voor noodlijdende verenigingen de energierekening te gaan betalen leidde ook tot discussie. Op de eerste plaats omdat er geen budget voor was meegenomen. SMW wees er op dat het de FD was die nog niet zolang geleden bezuinigde op de subsidies voor verenigingen. SMW daarentegen hamert er al jaren op om met hulp van de gemeente de maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken. Dé oplossing voor een hoge energierekening. In deze vergadering stelde SMW voor om alle verenigingen een renteloze lening beschikbaar te stellen om de accommodatie energieneutraal te kunnen maken. Helaas werd ook in deze niet voor een oplossing gekozen voor de lange termijn.
Besturen is vooruit zien.

Armoedebeleid Meer lezen »

Programmabegroting 2023 – 2026.

Crisesbestrijding.

Ten eerste wil Sociaal Maas en Waal zijn dank uitspreken aan college en ambtenaren voor de realisatie van  de programmabegroting  en de beantwoording van de vele vragen hierbij. Ruim honderd waren het er dit keer. Hoe komt dat vraag ik mij dan af ? Worden raadsleden aan de voorkant soms niet voldoende meegenomen ? Het helpt wellicht als de maatregelen concreter worden beschreven en er meetbare doelen aan worden gekoppeld.

Het overzicht van de baten en lasten laat voor de komende jaren een positief resultaat zien. Dat is prettig om te lezen. Een gezonde financiële huishouding is een goed uitgangspunt voor de komende jaren voor onze gemeente. Maar gaan onze meest kwetsbare inwoners hier iets van merken ? We zien armoede hand over hand toenemen en spreken van een energie- , woon-, klimaat- , milieu en misschien ook wel een gezondheidscrisis.

Hoe gaan wij als gemeente West Maas en Waal hier mee om ?

Wat gaan wij als gemeente doen om mensen met lage inkomens te ondersteunen ?

Programmabegroting 2023 – 2026. Meer lezen »

Woonbeleid gemeente West Maas en Waal

Dit is wat ons gemeentebestuur zegt.

 1. “De juiste woning op de juiste plaats. Er wordt ingesprongen op de woonvraag van met name starters, senioren en doorstromers.”
 2. “Iedereen moet in onze gemeente kunnen blijven wonen.”
 3. “Men wil meer betaalbare en sociale huurwoningen.”
 4. “Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als ontwikkelaars kunnen in alle openheid meedingen naar bouwkavels.”

Hieronder zie je wat het doet.

Cijfers woningbouw 2016 – 2021 ( aangeleverd door Companen )

 • Alphen 26 , dus gemiddeld 5 woningen per jaar.
 • Altforst 8 , dus gemiddeld 1,5 woning per jaar.
 • Appeltern 1 , dus gemiddeld 0,2 woning per jaar.
 • Beneden Leeuwen 337 , dus gemiddeld 67 woningen per jaar.
 • Boven Leeuwen 16 , dus gemiddeld 3 woningen per jaar.
 • Dreumel 47 , dus gemiddeld 9 woningen per jaar.
 • Maasbommel 15 ,  dus gemiddeld 3 woningen per jaar.
 • Wamel 36 , dus gemiddeld 7 woningen per jaar.

 1. We zien dat voor de beoogde doelgroepen geen betaalbare woning kunnen vinden.
 2. Jongeren trekken noodgedwongen weg, of gaan anti-kraak wonen. Onze ouderen blijven in hun te grote huis wonen om dat er geen passende woning beschikbaar is. Hierdoor vinden de doorstromers ook geen plek.
 3. Sociale huurwoningen zijn er de afgelopen jaren enkel gebouwd in Beneden Leeuwen en Wamel. In Wamel gebeurde dit na sloop van bestaande huurwoningen.
 4. Het bovenstaande overzicht geeft duidelijk aan dat niet alle dorpen aan bod zijn gekomen. Vele ingediende particuliere projecten hebben wij als Raad nooit gezien.

Samengevat : woonbeleid gemeente is Wan (rooij ) beleid.

Woonbeleid gemeente West Maas en Waal Meer lezen »

Maasveren

Maasveren moeten weer in publieke handen komen.

Het merendeel van de pontjes van de stichting Maasveren vaart deze week volgens rooster gratis voor forenzen. Maar het arbeidsconflict bij de Maasveren is nog niet uit de lucht. Wat de staking heeft laten zien is dat marktwerking voor verkeersinfrastructuur niet werkt. De pontjes zijn essentieel voor het dagelijks leven van veel inwoners van West Maas en Waal, niet een extraatje. Het wordt tijd dat de lokale overheden gaan zorgen voor deze verkeersroutes over water.

Ton Hooymans, burgerlid voor Sociaal Maas en Waal: “De wethouder zegt geen partij in het conflict te zijn, maar het zijn wel onze inwoners die al gauw 20-25 kilometer per rit om moeten rijden. Duur voor hen en slecht voor het milieu. En dat omdat de stichting hervormingen wil om niet failliet te gaan. Een veerpont die failliet gaat, is net zo raar als een weg die niet gerepareerd wordt. Die wegen betalen we ook met z’n allen”.

Veel oeververbindingen in ons land worden ondersteund door gemeenten en provincies die de verantwoordelijkheid nemen om goede infrastructuren in stand te houden. Dat kan ook bij onze Maasveren en daar pleit Sociaal Maas en Waal dan ook voor. Dat kan niet op korte termijn, maar we blijven ons ervoor inzetten deze belangrijke oeververbindingen beter te waarborgen.

Op 28 januari 2022 is in de raadsvergadering van West Maas en Waal unaniem besloten dat de verantwoordelijke wethouders van de drie betrokken gemeentes een bemiddelaar aanstellen om in ieder geval op korte termijn het conflict uit de wereld te helpen.

Maasveren Meer lezen »