De nieuwe fractievoorzitter Carl spreekt bij het afscheid Dini.

Carl tijdens raadsvergadering.

Afscheidsspeech van Dini bij laatste raadsvergadering 15 dec. 2022.

Voor deze keer, voorzitter, maar ook college, collega raadsleden en overige aanwezigen,
11 jaar ben ik fractievoorzitter geweest,eerst voor Akkoord’94 en vanaf 2016 voor Sociaal Maas en Waal. Met Henk van Rensen, Harrie Linthorst en Ton Ebben.

Als partij hebben we ons altijd op de inhoud geconcentreerd en niet op electorale afwegingen.
In die zin wordt SMW ook gewaardeerd en gezien als een betrouwbare partij met herkenbare standpunten over gelijke kansen voor iedereen.
Dat gaat over duurzaamheid, wonen,energietransitie en armoedebeleid.
Het vergt energie en vasthoudendheid om onze standpunten te blijven verdedigen.
Ik denk hierbij aan de discussies over de noodzaak van windenergie.
Ik ben daarvoor zelfs door De Gelderlander genomineerd voor de Pieter Omzigtprijs op het onderwerp vasthoudendheid.
Niet gewonnen overigens.
Het plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waar voor nog dank aan Han Blok en Froukje Balk, werd niet direct omarmd. Daar is nog werk aan de winkel.

Waar we trots op mogen zijn: recent:

Mede door onze voorstellen komt er een breder en eerlijker armoedebeleid in Druten.
De kinder/jeugd gemeenteraad wordt nieuw leven ingeblazen.
Geld voor de Voedselbank
Komt er een regenboog pad of een variatie daarop in Druten? Leerlingen van de Pax denken mee.
En dankzij Ton Ebben en Wil v.d. Dobbelsteen liggen er twee initiatiefvoorstellen over biodiversiteit en cultuurhistorische landschappen en beschermde dorpsgezichten. Zelfs voor aangenomen voorstellen moet je aandacht blijven vragen.
Door de jaren heen bouw je kennis, ervaring en een netwerk op.
Maar je ontwikkelt daarin een routine, een eigen stijl en die is zo langzamerhand wel bekend.
Daarom ben ik blij met Carl, Jeroen en Gijs die een nieuwe lichting vertegenwoordigen met enthousiasme, nieuwe ideeen en invalshoeken.
Ik zeg niet de partij vaarwel, maar wel het raadswerk.

Ik bedank het college en de raadsleden voor de samenwerking in de afgelopen jaren, maar ook de ambtenaren,de griffie, het bestuurssecretariaat en de bodes voor alle koffie en met name Karel voor de bitterballen…
Een tip voor de vrouwelijke raadsleden: ga eens met elkaar lunchen en kijk eens naar voorstellen met die andere blik. tenslotte is de helft van Druten vrouw.
Van Jan kreeg ik op 15-12-11 het boek: Mark Rutte is lesbisch.
Precies 11 jaar later neem ik afscheid.

Nu Mark Rutte nog…..

Betoog tijdens de raadsvergadering van 15 dec. tijdens de raadsvergadering

  • de beslisnota mbt de Najaarsnota is aangenomen, waarbij we als fractie ‘voor’ hebben gestemd op het amendement van de coalitie om de vrijgevallen kapitaallasten (van de Lier) ook te reserveren voor De Lier.
  • de beslisnota mbt ’t Klosterhufke is aangenomen, waarbij we van de wethouder (De Wildt) de toezegging hebben gekregen dat circulariteit zeker een thema wordt in de verdere uitwerking van het plan (niet een 100% circulair gebouw, maar zeker wel het toepassen van circulaire materialen en/of het uitvoeren van demontabele knooppunten (vanuit ‘losmaakbaarheid’)
  • middels onze stemverklaring hebben we vóór de beslisnota mbt de GMR gestemd echter tégen ‘punt B’ (dat er op Drutens grondgebied absoluut geen windmolens langs de N322 gaan komen)
  • we hebben voor het amendement van K8D gestemd, waardoor er een betere bereikbaarheid komt vanuit het busstation in Druten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation in Wijchen
  • we hebben tegen het amendement van DPDZ gestemd inz het creëren van een voorkeurspositie voor ‘Drutense boeren’ (tov boeren ‘van elders’) om een mogelijk stikstofintensief bedrijf binnen de gemeentegrenzen te realiseren; vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ vonden we dit niet gepast. Los van de Dorpslijsten waren K8D en WD dat volledig met ons eens
  • de beslisnota over het vaststellen van de leges- en belastingverordeningen Druten 2023 is aangenomen
  • we hebben ‘voor’ het aannemen van het amendement van de coalitie gestemd om de tarieven voor zwemlessen (diploma A) niet met de CPI-index (14,5%) te verhogen maar met 3%
  • wij hebben tegen de beslisnota ‘wijziging Delegatiebesluit Druten ivm inwerkingtreding Omgevingswet’ gestemd (‘blanco’ kon niet)
  • de reden hiervoor is dat we de aanvliegroute om tot deze beslisnota te komen niet juist vonden. We vinden dat het College en de Raad met elkaar in gesprek moeten om houding/gedrag/aanpak te bespreken in de nieuwe werkwijze die van ons gevraagd wordt met ingang van deze nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is overleg nodig, en pas daarna kunnen we volgens onze fractie ook daadwerkelijk bepalen welke taken/verantwoordelijkheden we delegeren naar het College. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de wethouder om (begin) volgend jaar een Informatienota te verstrekken en spoedig daarna een Informatieavond te organiseren waarin we dit thema met elkaar kunnen bespreken. Wordt vervolgd dus

Ik hoor het graag als hier verder nog vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,
Carl Dolmans

Betogen tijdens raadsvergadering over najaarsnota op 15 dec 2022 door Carl.