Initiatiefvoorstel biodiversiteit

Ons initiatiefvoorstel biodiversiteit is door de gehele raad van Druten en het college omarmd.
Er komt een plan om onze ideeën uit te voeren. Samenwerking met partijen als IVN, ZLTO, Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel ligt hierbij voor de hand.
Stichting Steenbreek heeft de gewenste deskundigheid om inwoners te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen.
U kunt het hele plan lezen op deze website hieronder.
Een hartelijk woord van dank aan Ton Ebben die een groot aandeel heeft gehad in het schrijven van dit voorstel.

Definitief Nota Biodiversiteit
Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beslisnota Biodiversiteit