Nieuwe burgerleden

Op 15 december zijn Carl Dolmans en Jeroen Mooren in de raad beëdigd als burgerlid. Hun taak is om de onderwerpen die op de raadsagenda staan voor te bereiden en daar vragen over te stellen.

Ze zijn vol enthousiasme begonnen en kunnen gelukkig goed overweg met de digitale snelweg. Carl vindt economie en financiën interessant, Jeroen weet veel van zorg. Echte aanwinsten.

Dini Uitdehaag