Armoedebeleid

Inwoners voor de lange termijn steunen.

Afgelopen woensdag werd er in de gemeenteraad van West Maas en Waal vergaderd over de plannen voor 2023. Hierbij werden door de verschillende partijen voorstellen gedaan voor het nemen van nieuwe maatregelen.
Sociaal Maas en Waal diende ook twee voorstellen in , waarvoor wij helaas geen steun voor kregen van de FD en het CDA .

Met het eerste voorstel wilde SMW een grotere groep inwoners gebruik laten maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Dit was reeds de derde keer in ons bestaan dat wij als partij een dergelijk voorstel indienden. Nu zijn die mogelijkheden er voor mensen met een inkomen tot 110 % van het minimum. SMW stelde voor om dat ook mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 120 % van het minimum.
FD en CDA kwamen met een soort gelijk voorstel en aangezien de meeste stemmen gelden wist men op voorhand dat het voorstel van SMW naar de prullenbak kon.
Jammer, want het voorstel van de FD geldt slechts voor één jaar en daarbij worden duurzame goederen zoals een tv, wasmachine of laptop uitgesloten.
SMW had liever gezien dat er was gekozen voor een structurele regeling, zodat deze mensen voor de lange termijn echt worden geholpen.

Het tweede voorstel van SMW betrof het verlagen van de hondenbelasting. De hondenbezitter wordt namelijk veel te hoog belast. In 2021 werd nog geen 30.000 euro uitgegeven, terwijl er 90.000 euro aan belasting werd geheven. Dit terwijl het gemeentebeleid er naar streeft, dat diensten kostendekkend moeten zijn. Samen met De VVD diende SMW daarom een motie in om dit te gaan veranderen. Wethouder Van Gelder kon zich vinden in dat voorstel, maar toch schoten FD en CDA het voorstel af.

Een voorstel van FD en CDA om voor noodlijdende verenigingen de energierekening te gaan betalen leidde ook tot discussie. Op de eerste plaats omdat er geen budget voor was meegenomen. SMW wees er op dat het de FD was die nog niet zolang geleden bezuinigde op de subsidies voor verenigingen. SMW daarentegen hamert er al jaren op om met hulp van de gemeente de maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken. Dé oplossing voor een hoge energierekening. In deze vergadering stelde SMW voor om alle verenigingen een renteloze lening beschikbaar te stellen om de accommodatie energieneutraal te kunnen maken. Helaas werd ook in deze niet voor een oplossing gekozen voor de lange termijn.
Besturen is vooruit zien.