Onno Siegers, de nieuwe fractievolger.

Onno Siegers geïnstalleerd als fractievolger. Onno volgt hiermee Anja Koornstra op. Door omstandigheden was het voor Anja niet langer mogelijk het fractievolgerschap in te vullen. Wij danken Anja voor haar inzet en wensen Onno veel succes tor in zijn nieuwe functie.

Artikel n.a.v. zijn installatie door Onno Siegers en een reflektie op de recente raadsvergadering.

In de raadsvergadering van 25 janheeft er een wisseling plaatsgevonden van de fractievolger voor West Maas en Waal. Anja Koornstra is opgevolgd door Onno Siegers en hij neemt het stokje over. Helaas zijn de leden van de FD niet bereid om meer dan 1 fractievolger toe te staan anders hadden Anja en Onno samen de volgwagen kunnen bemensen. Ik wil Anja dan ook heel erg bedanken voor de tijd die zij besteed heeft aan haar taak en wens haar alle goeds toe.
Na de beediging kreeg ik van Leo Kros namens de leden en het bestuur een kleine attentie waarvoor ik de leden en het bestuur hartelijk dank. In overleg met Piet en Ton zal Onno een aantal dossiers gaan volgen en deelnemen aan de Ronde Tafelgesprekken, de RTG”s .
Er is zeker veel werk te verzetten als is het alleen maar het dossier: “Opvang Oekrainers “ in onze gemeente. Tijdens de raadsvergadering heeft onze fractie met de juiste argumenten krachtig stelling genomen in deze onverkwikkelijke zaak. De gehele coalitie plus de VVD waren verontwaardigd maar steunden onze motie van afkeuring niet, zoals Piet het samenvatte: “Mama is niet boor maar een beetje verdrietig”. Hiermee schetste hij precies waar het hier om gaat, een coalitie die angstig reageert en geen duidelijke stelling wenst in te nemen over het gevoerde beleid in dit dossier. Overigens een gedragspatrooon dat we al langer waarnemen bij de coalitie, het vooruitschuiven van je eigen verantwoordelijkheid en het college blijven steunen ook al raakt het direct onze inwoners van West Maas en Waal.
Kortom genoeg te doen en we gaan aan de slag!

Met vriendelijke groet,
Onno Siegers.