Raadsvergadering 25 jan. 2024

We begonnen met ons betoog over de Doordecentralisatie van de Pax. In het debat dat hierop volgde is raadsbreed besloten dat de raad input mag leveren aan de concept-overeenkomst Doordecentralisatie. Voor ons heeft het wel of geen input mogen leveren geen invloed op ons standpunt. 
Betoog doorcentralisatie.

Vervolgens hielden we ons betoog over het Arbeidsmarktbeleid ‘Klaar voor nieuwe kansen’. In dit betoog hebben we aan het college 11 concrete ideeën ter inspiratie meegegeven. Wethouder De Wildt heeft er een aantal opgeschreven. We zijn benieuwd of er ideeën worden overgenomen. 
Betoog arbeidsmarkt.

Het laatste betoog ging over de nota Parkeerbeleid. Hierin hebben wij aangegeven waarom wij voor een aanzienlijke verlaging van de parkeernorm zijn en de koppeling gemaakt naar biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook hebben wij het voorstel gedaan om als raad een werksessie te organiseren om te kijken of we op de verschillende deelthema’s tot overeenstemming kunnen komen. Ons voorstel heeft het niet gehaald, maar we gaan hier alsnog aandacht voor vragen in het Presidium.
Betoog parkeerbeleid.