Raadsvergadering 27 juni 2024 o.a. over bestemmingsplannen.

De raadsvergadering van 27 juni had voor ons als zwaartepunt het vaststellen van het bestemmingsplan Roodhekkenpas West. We hebben intensief contact gehad met het comité Roodhekkenpas, een comité namens de bewoners van de Roodhekkenpas. Zij zijn fel tegen de bouwplannen van Roodhekkenpas West, op de plek wat nu nog een hertenweide is. Wij hebben begrip voor het standpunt van de bewoners. In een bijlage van het bestemmingsplan, het Versterkingsplan Groene Ontwikkelingszone, staat dat er best veel gedaan wordt op het gebied van natuur. Een greep uit de maatregelen voor een ecologisch versterkingsplan: er worden struweelhagen aangelegd en inheemse bomen aangeplant, er komt een herpetofaunatunnel (een tunnel voor amfibieën onder de Heersweg door, er worden nestkasten opgehangen en er komt een takkenril. Qua prijsstelling van de woningen komen er onder andere 5 woningen met een prijs van € 200.000,- en 5 woningen met een prijs van € 250.000,- en er komen ook levensloopbestendige woningen. Gelijke kansen voor iedereen. Onze grootste zorg was eigenlijk het proces, en dan met name het afwegingskader woningbouwinitiatieven. Het is niet duidelijk wanneer een woningbouwplan 4, 5 of 6 punten krijgt, het afwegingskader is naar onze mening multi-interpretabel. We hebben van de wethouder de toezegging dat de raad wordt betrokken bij de totstandkoming van een nieuw afwegingskader, wat past bij de afwegingen die we in deze tijd moeten maken in het kader van woningbouwinitiatieven. Zie ook ons betoog. Er wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen en er ligt dus een ecologisch versterkingsplan waardoor de natuur ook kansen krijgt. We hebben de stukken zoals altijd zorgvuldig bestudeerd en hebben qua proces geconstateerd dat er geen grondslag is om tegen dit bestemmingsplan te zijn. Daarom hebben we met een stemverklaring, dat we de verschillen tussen projectontwikkelaar en bewoners betreuren en juridisch of beleidsmatig geen reden zien om tegen het plan te zijn, voor dit plan gestemd.

Alleen Kernachtig Druten was tegen dit bestemmingsplan.

Bij het bestemmingsplan Groenemorgen in Afferden is unaniem voorgestemd.

De raadsvergadering is terug te kijken op de website van de gemeente.

Betoog Roodhekkenpas West en stemverklaring