Raadsvergadering don. 30 mei 2024 o.a over biodiversiteit.

 In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond het vaststellen beleids- en uitvoeringsplan Natuur en Biodiversiteit op de agenda. We hebben een mooi betoog gehouden en het beleids- en uitvoeringsplan is unaniem aangenomen. We zijn er heel trots op! Ook hebben we andere partijen weten te enthousiasmeren voor dit belangrijke thema. Kernachtig Druten heeft een motie vreemd ingediend om een plan te maken voor twee of drie looproutes in de Afferdense en Deestse Waarden. Uiteraard hebben wij deze motie gesteund, natuurontwikkeling en recreatie gaan zo hand in hand. 
Verder hebben wij ingestemd met het vaststellen bestemmingsplan Kriekenhoek. Het gaat om een uitbreiding van een extra vleugel van drie bouwlagen parallel aan de Heersweg. De 18 appartementen zullen allen een huurprijs krijgen onder de liberalisatiegrens, en dus als sociale huurwoningen worden verhuurd.

Betoog over biodiversiteit