Raadsvergadering 29-02-2024

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad. Dit was qua vaste agendapunten een korte vergadering met twee Hamerstukken en twee Moties Vreemd.

Het betreft de Motie ‘Drutenaar van het jaar’ die unaniem is aangenomen, waarmee we 1x per jaar een Drutense vrijwilliger in het zonnetje willen zetten.

En daarnaast de Motie ‘Zienswijze opnemen adviescommissie in MGR’. Ook deze is unaniem aangenomen en deze zou moeten leiden tot meer inspraak van de gemeenteraden in deze bovengemeentelijke regeling.

Verder hebben diverse raadsleden vragen gesteld, met name over de bewonersbijeenkomst in Puiflijk van afgelopen dinsdag. Deze zou moeten gaan over de ‘Integrale aanpak van Puiflijk’, echter bleek meer te gaan over de berichten vanuit College dat er woningbouw bij vdZandt plaats zou gaan vinden op korte termijn.

Als laatste kunnen we nog melden dat de gemeente de huur van het schip in de Waal heeft verlengd tot september 2024. Daarna wil men een tender uitschrijven voor een verlenging van de huur tot 2026.

Tot zover.
Mochten hier verder nog vragen over zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Carl.