Raadsvergadering 7 juli

En nu zomerreces…

Maar voor het zover was stond er op  7 juli nog een raadsvergadering op de agenda.

De perspectiefnota 2022 is behandeld. Deze rapporteert over de financiële voortgang in 2022 en geeft een doorkijk in de te maken keuzes voor 2022-2026.

Om dan als coalitie €500.000 alvast te claimen voor de Lier, terwijl dat in de  begroting voor 2023 in november thuishoort, is een signaal dat de Lier voor de coalitie een splijtzwam  dreigt te worden.

Wat zijn verkiezingsbeloftes waard, hoeveel draaien kan men maken en hoezo nieuwe politiek?

SMW heeft daarom zijn goedkeuring niet aan de perspectiefnota kunnen geven.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor armoedebestrijding: niet alleen in financiële zin, maar ook gepleit voor een integrale aanpak en meer flankerend beleid.

Er komt een beleidsplan in 2023, wij gaan dat kritisch volgen.

Carl Dolmans heeft een scherpe analyse gegeven van de situatie bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Betoog van Carl Dolmans hierover

Betoog van Dini Uitdehaag over perspectiefnota

Boeren uit Maas en Waal protesterend tegen plannen stikstofreductie tijdens de Raadsvergadering voor het gemeentehuis.