Voedselwinkel

Tijdens de RTG van 8 september hebben we aangegeven dat wij als Sociaal Maas en Waal ‘een motie’ willen indienen. Een motie over Armoedebeleid, die breder is dan alleen de Voedselwinkel.

Uw raad vond ons de vorige keer niet concreet genoeg. U had het gevoel dat we er echt van alles bijhaalden. Dit klopt in zekere zin ook. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen en om dat mogelijk te maken moeten we ‘Armoede’ aanpakken, en niet alleen praten over de Voedselwinkel.

De overige partijen in de raad van Druten: Kernachtig Druten, Dorpslijsten Horssen, Afferden en Puiflijk Druten Zuid en Welzijn Druten vonden het niet nodig de motie hierover te steunen.

Laat ik beginnen met aan te geven dat er op dit moment 1,3 miljoen mensen in Nederland zijn die onder de armoedegrens leven. Al deze mensen zouden gebruik mogen maken van de Voedselwinkel..

Voor een groot deel van de mensen die in aanmerking komen voor de Voedselwinkel is het moeilijk om zich aan te melden en hier gebruik van te maken. Er is veel sprake van schaamte. Dit is de reden dat er ‘slechts’ 100.000 mensen zijn die daadwerkelijk gebruik maken van de Voedselwinkel.

Armoede bestaat in Nederland, en onze gemeente Druten vormt hierin geen uitzondering!

Op dit moment maken er ongeveer 75 huishoudens in de gemeente Druten gebruik van de Voedselwinkel. Dit betreft bijna 250 monden.

De laatste weken zijn er meer meldingen binnengekomen dan anders. Zo zijn er alleen al afgelopen weekend 3 nieuwe aanmeldingen ontvangen. De verwachting is dat er zich binnen no-time tientallen gezinnen extra aanmelden wat zal leiden tot misschien wel 150 huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselwinkel.

De Voedselwinkel is afhankelijk van giften, bijvoorbeeld vanuit de supermarkten. Grote leveranciers als Unilever, Hak, Frieschevlag en Campina zorgen ervoor dat overschotten bij de Voedselwinkel terecht komen. Dit betreft ongeveer 40% van de behoefte die de Voedselwinkel heeft.

Ook plaatselijke leveranciers, supermarkten, geven gul. Het betreft ongeveer 20% van de behoefte die de Voedselwinkel heeft. Deze giften lopen echter snel terug. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn deze giften zelfs gehalveerd wat met name te maken heeft met het slinken van de overschotten van de supermarkten, bijvoorbeeld omdat er aan het eind van de dag vlees danwel andere producten met ruime korting worden verkocht.

Via inzamelingsacties door kerken of bij supermarkten komt de Voedselwinkel met name aan de houdbare producten. Dit gebeurt ook middels doneeracties via de website van de Voedselwinkel.

We hebben met de Voedselbank gesproken, en daarbij wordt heel duidelijk aangegeven dat ze de samenwerking met de gemeente Druten als zeer prettig ervaren. Ook de Drutense ondernemers zijn zeer welwillend.

Voor sommige producten is het echter moeilijk om er aan te komen. Denk hierbij met name aan vlees en kaas. Deze producten zijn er vaak weken niet…

Wij vinden dan ook als Sociaal Maas en Waal dat we de Voedselwinkel moeten blijven steunen. We vinden zelfs dat we, mede gezien de huidige situatie die zeker ook de meest behoeftigen raakt, de Voedselwinkel extra tegemoet moeten komen door onze subsidie te verhogen en onze buren en inwoners te gunnen dat ook zij zichzelf én hun kinderen voldoende eten kunnen geven. Niemand verdient het om honger te hebben!

Ons voorstel is dan ook om het gevraagde subsidiebedrag van 5.000 te verdubbelen en per 2023 een subsidie van 10.000 euro te verstrekken aan de Voedselwinkel.

Dit betoog gaat echter niet alleen over de Voedselwinkel, zoals de Voedselwinkel zelf namelijk ook zegt vormt zij een handreiking naar de mensen die dit nodig hebben, maar is de Voedselwinkel niet de oplossing van het armoedeprobleem! Er moet heel iets anders gebeuren om die 75 huishoudens in Druten en die 1,3 miljoen Nederlanders uit de zorgen te halen!

Wij als Sociaal Maas en Waal vinden dat we dit probleem ‘breed beet moeten pakken’ en we denken hierbij aan:

  • Concrete plannen  maken met de woningcorporaties om alle sociale huurwoningen te verduurzamen, maar ook de woningen van de grootste zorgbehoevenden beter te isoleren en duurzamer te maken zodat de energie- en daarmee de woonlasten worden verlaagd.
  • We vinden tevens dat we als gemeente wat coulanter om mogen gaan met het begrip ‘bijverdienen’
  • Ook extra subsidiemogelijkheden om deze mensen verder te ondersteunen en door deze moeilijke tijd heen te helpen, is wat ons betreft noodzakelijk!
  • Inkomensgrens gegadigden verhogen van 120% naar 130%
  • Steun aan de Kledingwinkel Beneden-Leeuwen, waar ook Drutense mensen  gebruik van  maken

Wij zijn als Sociaal Maas en Waal benieuwd op welke manier ons College onze inwoners attendeert op de mogelijke ondersteunende regelingen, zoals de kindregeling, regeling huishoudelijke apparaten, bijzondere bijstand e.d.?

Hoeveel budget heeft u van de overheid ontvangen voor deze uitkeringen en

is het huidige budget toereikend om te voorzien in de stijgende vraag voor alle inkomens-en bijstandsvoorzieningen.

Ik denk hiermee de omvang van het armoedeprobleem in Nederland te hebben geschetst. Het armoedeprobleem wordt steeds groter. Vanaf deze plek wil ik al onze inwoners die dit aangaat oproepen om zich te melden. Schaamt u zich alsjeblieft niet voor de situatie, maar maak gebruik van de mogelijkheden die de gemeente jullie kan bieden.

Voor ons is evident dat Armoede een complex begrip is, wij als Sociaal Maas en Waal hebben jammer genoeg het antwoord ook niet om het armoedeprobleem volledig op te lossen. Vanaf deze plek roep ik echter het college en de andere partijen op om het hier samen over te hebben. Niemand, maar dan ook niemand in Nederland verdient het om honger te hebben.

 Gelijke kansen voor iedereen!