Raadsvergadering van don. 25 april 2024

De raadsvergadering van 25-04-2024 stond in het teken van de Toekomstvisie Druten 2040. De visie is een heel ambitieus document, bestaande uit 8 pijlers/thema’s waarin de ambities voor 2040 beschreven staan. We hebben een mooi betoog gehouden waarin wij als Sociaal Maas en Waal onze ambities voor 2040 hebben benadrukt. Druten wil in 2040 een gemeente zijn met veel gemeenschapszin, waar mensen omkijken naar elkaar. Een gemeenschap waaraan iedereen kan en mag meedoen. Om dit te bereiken, vinden wij KANSENGELIJKHEID  erg belangrijk. Daarnaast vinden wij dat de Toekomstvisie ook klimaatbestendig moet zijn, en wij in ons betoog de oproep doen voor een ambitieuzer KLIMAATBELEID. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van de thema’s KANSENGELIJKHEID en KLIMAAT.

Dan was er nog een motie van Dorpslijst Afferden voor een gelijk speelveld en gelijke subsidiëring lokale politieke partijen. Vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ hebben wij vóór deze motie gestemd en is deze unaniem aangenomen. Kern hiervan is het deels of geheel wegnemen van her verschil tussen subsidiëring van lokale politieke partijen die kunnen terugvallen op een landelijjk kader, en lokale politieke partijen die dat niet kunnen. 

Als laatste wil ik noemen een motie van Welzijn Druten voor een plan van aanpak integrale visie Horssen. Wij snappen deze motie niet en onze vraag hierbij was dan ook: waarom? Wij hebben tegen deze motie gestemd. Kernachtig Druten deed hetzelfde, en met 9 tegen 8 is deze motie aangenomen. 

Hieronder ons betoog over de Toekomstvisie Druten 2040.

Betoog Toekomstvisie Druten 2040