Nieuws Druten

Initiatiefvoorstel biodiversiteit

Ons initiatiefvoorstel biodiversiteit is door de gehele raad van Druten en het college omarmd.
Er komt een plan om onze ideeën uit te voeren. Samenwerking met partijen als IVN, ZLTO, Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel ligt hierbij voor de hand.
Stichting Steenbreek heeft de gewenste deskundigheid om inwoners te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen.
U kunt het hele plan lezen op deze website hieronder.
Een hartelijk woord van dank aan Ton Ebben die een groot aandeel heeft gehad in het schrijven van dit voorstel.

Definitief Nota Biodiversiteit
Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beslisnota Biodiversiteit

Initiatiefvoorstel biodiversiteit Meer lezen »

Raadsvergadering 27 jan.

Waar het ook over ging die avond:

Een mooie omgevingsvisie voor  Deest-Zuid vastgesteld met aandacht voor de ontwikkeling van Wilgenland.

Carl Dolmans heeft zich verdiept in de economische visie. Die is  tot 2030  vastgesteld. SMW vindt de intentie ambitieus en dat is goed. Het gaat over ondernemerschap en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie,  onderwijs, bedrijventerreinen en de agrarische sector. De nadruk moet liggen bij de verbinding: bijvoorbeeld tussen onderwijs en werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. Prioriteiten stellen hoort daarbij.

Daarom heeft SMW een raadsbreed amendement gesteund om met name de krapte op de arbeidsmarkt in de regio aan te pakken en  een vlotte samenwerking tussen gemeente en ondernemers te bevorderen .

Een zoektocht naar een bedrijventerrein ( het huidige terrein is vol) is een mooie kans om dat met onze buurgemeenten af te stemmen. Dat voorkomt kilometerslange bedrijvenlinten langs de van Heemstraweg.

Dini Uitdehaag

Raadsvergadering 27 jan. Meer lezen »

Opnames Raadsvergadering

Nieuwsuur heeft opnames gemaakt bij de raadsvergadering van 27 januari. Waarom? Een beeld geven van een gemeenteraad met bijna alleen lokale partijen.
Komt ergens in februari op tv.
(Nieuwsuur van 14 febr.)
Of het daar aan lag of aan de verkiezingskoorts: er is een uur besteed aan het stellen van allerlei vragen aan het college.
Vreemd, plotseling veel vragen naar de vaak bekende weg onder het motto: “Ben ik in beeld”?
Sociaal Maas en Waal heeft deze eer aan zich voorbij laten gaan.

Dini Uitdehaag

 

Opnames Raadsvergadering Meer lezen »

Nieuwe burgerleden

Op 15 december zijn Carl Dolmans en Jeroen Mooren in de raad beëdigd als burgerlid. Hun taak is om de onderwerpen die op de raadsagenda staan voor te bereiden en daar vragen over te stellen.

Ze zijn vol enthousiasme begonnen en kunnen gelukkig goed overweg met de digitale snelweg. Carl vindt economie en financiën interessant, Jeroen weet veel van zorg. Echte aanwinsten.

Dini Uitdehaag

Nieuwe burgerleden Meer lezen »